Wilt u meer informatie
of een kosteloos
oriëntatiegesprek
neem dan vrijblijvend
contact
op.

Keukelenberg 20
7421 EA  Deventer
T 0570-516520
M 06-55730229
E
 info@sierteeltmanagement.nl

Conflictoplossing: bemiddeling of mediation

Niets is zo slecht voor uw bedrijf als problemen tussen mensen. Hoe gezond uw bedrijf financieel ook is, als de mensen niet kunnen samenwerken, is de toekomst onzeker.

Image2


Veel conflicten ontstaan door gebrekkige communicatie. Ongenoegen wordt niet uitgesproken en leidt tot irritaties met soms stevige conflicten tot gevolg. In een sector waar de inzet, motivatie en loyaliteit van de werknemers de belangrijkste productiefactoren zijn, leiden conflicten snel tot vermindering van productiviteit en verhoging van de kostprijs van uw product. Bovendien betekent een gespannen sfeer voor alle betrokkenen vermindering van de arbeidsvreugde.

Het oplossen van een conflict met behulp van iemand van buitenaf kan onder andere op de volgende manieren:

bemiddeling is nodig als de partijen niet gezamenlijk naar een oplossing willen zoeken

mediation is mogelijk als de partijen wel gezamenlijk naar een oplossing willen zoeken