Wilt u meer informatie
of een kosteloos
oriëntatiegesprek
neem dan vrijblijvend
contact
op.

Keukelenberg 20
7421 EA  Deventer
T 0570-516520
M 06-55730229
E
 info@sierteeltmanagement.nl


Image4Samen met u maak ik een analyse van uw bedrijf: wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? U ondersteunen bij het bepalen van uw rol en de doelstellingen van uw bedrijf. Gebruik maken van uw en mijn expertise en ervaringen. Zo komen we tot een nieuwe koers voor uw onderneming. Dat legt een stevig fundament voor de toekomst.


Mijn stappenplan:

• Bedrijfsanalyse maken
• Knelpunten signaleren
• Oplossingen zoeken
• Adviezen en plannen omzetten naar realiteit
• Veranderingen evalueren en blijven volgen


Wilt u in eerste instantie liever alleen van gedachten wisselen? Samen praten over uw doelstellingen en de positie van uw onderneming? Over de rol die u hierin vervult of zou willen vervullen?

Ik zal mijn kennis en ervaringen graag met u delen. Absolute geheimhouding en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Desgewenst wordt een geheimhoudingsverklaring getekend.